Tin tức

tintuc

Ứng dụng mô hình khí hậu toàn cầu CAM-SOM và CAM-CFS dự báo thử nghiệm các trường khí hậu

Trần Quang Đức

Tóm tắt: Với mục đích dự báo mùa có thể chạy tực tiếp mô hình toàn cầu hoặc chạy mô hình khu vực với đầu vào được cung cấp bởi mô hình toàn cầu. Theo hướng sử dụng mô hình toàn cầu, một số cách tiếp cận có thể cho kết quả khả quan. Trong nghiên cứu đã ...

Xem chi tiết

Study on the Hydraulic Connectivity between Holocene and Pleistocene Aquifers and the Red River in Hưng Yên City Area

Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đức Rỡi

Abstract: The groundwater system in Bắc Bộ plain in general and in Hưng Yên province in particular consists of Holocene aquifers and Pleistocene aquifers. Analysis of the hydraulic connectivity between the Holocene and Pleistocene aquifers plays ...

Xem chi tiết

Assessing the Adaptive Capacity of Coastal Urban Households to Climate Change (Case Study in Liên Chiểu District, Đà Nẵng City, Vietnam)

Mai Trọng Nhuận1,*, Nguyễn Thị Hồng Huế1, Nguyễn Tài Tuệ1, Trần Mạnh Liểu2

Abstract: The present paper aimed to develop the theoretical framework for assessing the adaptive capacity of coastal urban households to climate change. The adaptive capacity framework consisted of six dimensions and 23 indicators, which were applied ...

Xem chi tiết