Tin tức

tintuc

Phân tích nguyên nhân bồi lấp luồng tại cửa biển Tam Quan – Bình Định

Nguyễn Thọ Sáo1, 2, Đặng Đình Khá1,2,*, Trần Ngọc Anh

Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả phân tích, đánh giá nguyên nhân bồi lấp tại cửa biển Tam Quan. Nghiên cứu đã sử dụng các sử dụng các phương pháp khảo sát sát đo đạc, phân tích hình hình thái và mô hình toán để đưa ra những nhận định về nguyên nhân gây ...

Xem chi tiết

Lợi ích nhóm và vấn đề nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay

Hoàng Văn Luân

Tóm tắt: Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam cũng như những tạp chí khoa học với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Hạn chế về mặt thể chế ...

Xem chi tiết

Kết quả thực nghiệm tác động biện pháp tăng cường động cơ giảng dạy ở giảng viên đại học

Nguyễn Văn Lượt

Tóm tắt: Tác giả bài báo đề xuất một số biện pháp nhằm tạo động lực làm việc cho giảng viên đại học. Trong đó, đã tiến hành thực nghiệm tác động biện pháp “Tập huấn, bồi dưỡng nâng ...

Xem chi tiết