Tin tức

tintuc

Tham gia TPP Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam

Hà Văn Hội

Tóm tắt: TPP được đánh giá là Hiệp định của thế kỷ XXI. Hiệp định này sẽ có ảnh hưởng nhất định đến xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có xuất khẩu gạo. Bài viết phân tích tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian qua; làm rõ cơ hội ...

Xem chi tiết

Nhận diện năng lực động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Bùi Quang Tuyến

Tóm tắt: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Mạng di động của doanh nghiệp này có tốc độ phát triển nhanh thuộc top 30 nhà khai thác có lượng thuê bao di động nhiều ...

Xem chi tiết

Đánh giá văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Đỗ Tiến Long

Tóm tắt: Văn hóa doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết với hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá văn hóa doanh nghiệp là biện pháp giúp các nhà nghiên cứu cũng như các ...

Xem chi tiết