Tin tức

tintuc

Về nhận định của Nhân Dân Nhật báo và Hoàn Cầu Thời báo đối với chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam1

Nguyễn Ngọc Anh

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích các bài viết trên hai tờ báo Nhân Dân Nhật báo (tương đương với báo Nhân Dân của Việt Nam) và Hoàn Cầu Thời báo trong khoảng thời gian từ mồng 6 đến 11 tháng 7 năm 2015 nhận định về chuyến thăm của Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng ...

Xem chi tiết

The Development of the Ten-Year English Textbook Series for Vietnamese Schools under the National Foreign Language 2020 Project: A Cross-Cultural Collaborative Experience1

Hoàng Văn Vân

Abstract: This paper attempts to give an account of the cross-cultural collaborative project between Vietnamese textbook writers and those of MacMillan Education and Pearson Education – two leading international second/foreign language textbook publishers ...

Xem chi tiết

Đôi nét về đặc điểm định danh của thuật ngữ chuyên ngành công an trong tiếng Hán

Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng

Tóm tắt: Cũng như thuật ngữ các ngành khoa học khác, thuật ngữ chuyên ngành công an nói chung và thuật ngữ công an trong tiếng Hán nói riêng, xét về mặt ý nghĩa, được hình thành trên các cơ sở định ...

Xem chi tiết