Toan, D. 2016 Sep 15. Phân tích sự ảnh hưởng của tính chất đất đến ổn định bờ sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn trong mùa mưa. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences. [Online] 32:3