Toan, Dương. " Phân tích sự ảnh hưởng của tính chất đất đến ổn định bờ sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn trong mùa mưa." VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences [Online], 32.3 (2016): n. pag. Web. 18 Apr. 2024