Toan, Dương. " Phân tích sự ảnh hưởng của tính chất đất đến ổn định bờ sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn trong mùa mưa" VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences [Online], Volume 32 Number 3 (15 September 2016)