PHƯƠNG, Lê Quang; ĐẾM, Phạm Văn; HƯƠNG, Nguyễn Thị Quỳnh. Thực trạng nhiễm khuẩn đường tiểu trên trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi có sốt tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương. VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, [S.l.], v. 32, n. 2, june 2016. ISSN 2588-1132. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/MPS/article/view/3591>. Date accessed: 28 nov. 2023.