Phương, L., Đếm, P., & Hương, N. (2016). Thực trạng nhiễm khuẩn đường tiểu trên trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi có sốt tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương. VNU Journal Of Science: Medical And Pharmaceutical Sciences, 32(2). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/MPS/article/view/3591