Phương, Lê, Phạm Văn Đếm, & Nguyễn Thị Quỳnh Hương. " Thực trạng nhiễm khuẩn đường tiểu trên trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi có sốt tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương." VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences [Online], 32.2 (2016): n. pag. Web. 5 Mar. 2024