Phương, Lê, Đếm, Phạm, AND Hương, Nguyễn. " Thực trạng nhiễm khuẩn đường tiểu trên trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi có sốt tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương" VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences [Online], Volume 32 Number 2 (15 June 2016)