Vu, Thom, Pham, Nhung, Tran, Giao, Vu, Nga, Pham, Dam, Nguyen, Mau, AND Dinh, Long. " Kết quả bước đầu phân tích đa hình thái đơn gen NPHS2 ở bệnh nhi mắc hội chứng thận hư tiên phát" VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences [Online], Volume 33 Number 1 (14 June 2017)