Ngân, N., Liên, ., Quỳnh, N., Luân, C., Quyên, N., & Ơn, T. 2010 Dec 15. Xác định cấu trúc của Quercetin 3 - OB - D – Glucopyranoside và Myricttrin tinh sạch từ phân đoạn dịch chiết là khế (Averrhoa carambola L.) có tác dụng hạ Glucose huyết trên chuột gây đái tháo đường thực nghiệm. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. [Online] 26:4