NHÂM, Hoàng; KIÊN, Lê Chí. Tổng hợp một số phức chất hỗn hợp của ion uranyl, anion salixylat với một số dẫn xuất pyrazolon. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, [S.l.], v. 10, n. 1, apr. 2017. ISSN 2588-1140. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/NST/article/view/4281>. Date accessed: 25 feb. 2024.