Nguyen Trung, Thanh, Nguyễn Viết Hùng, Lê Thị Thanh Hương, Đỗ Ngọc Đài, & Lý Ngọc Sâm. " Bổ sung loài Gừng lá sáng bóng (Zingiber nitens M. F. Newman) (Zingiberaceae) cho hệ thực vật Việt Nam." VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology [Online], 33.2 (2017): n. pag. Web. 19 Mar. 2019