Return to Article Details Mối liên hệ giữa mặt Cu2O và nhiệt độ chuyển pha Tc trong siêu dẫn nhiệt độ cao chứa oxit - đồng Download Download PDF