Return to Article Details Tính chất suy rộng và bài toán giá trị biên tổng quát đối với đa thức các toán tử khả nghịch phải Download Download PDF