Return to Article Details Đánh giá độ dày của màng mỏng không hấp thụ trên nền hấp thụ từ phép đo phản xạ trong hai môi trường Download Download PDF