Return to Article Details Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Cu(II) với Chiosemicarbazone Isatine bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại và phổ hấp thụ electron Download Download PDF