Return to Article Details Về một lọc các Z/p{M(n,Z/p)} mô đun gồm các đa thức thuần nhất Download Download PDF