Return to Article Details Bài toán giá trị biên tổng quát đối với đa thức của các toán tử khả nghịch phải Download Download PDF