Return to Article Details Ảnh hưởng của Ag lên tính chất điện và cấu trúc vi mô của gốm siêu dẫn YB2 Cu3O7-6 Download Download PDF