Return to Article Details Lượng tử hoá tối thiểu điện động lực học vô hướng Download Download PDF