Return to Article Details Về lí thuyết gia tăng sóng âm trong bán dẫn bởi trường bức xạ Laser Download Download PDF