Return to Article Details Sự gia tăng và biến đổi tham số các kích thích cơ bản trong plasma bán dẫn điện tử - lỗ trống Download Download PDF