Return to Article Details Tán xạ không đàn hồi của các notron phân cực trong tinh thể phân cực được đặt trong từ trường ngoài biển thiên tuần hoàn Download Download PDF