Return to Article Details Hấp thụ từ - quang qua các bước nhảy trong bán dẫn - bán từ Download Download PDF