Return to Article Details Ảnh hưởng của từ trường đến tần số của máy phát tích thoát dùng điốt hai đáy Download Download PDF