Return to Article Details Phản xạ nhiễu xạ của các nơtron trên tinh thể được đặt trong từ trường ngoài biến thiên Download Download PDF