Return to Article Details Tổng hợp và nghiên cứu tính chất một số dẫn xuất của chất mầu 4- (2- hydroxiphenylazo) rezocxin có nhóm thể brôm cố định trong nhân rezocxim và các nhóm thể khác nhau trong nhân phenol Download Download PDF