Return to Article Details Thăm dò ảnh hưởng của dịch chiết bèo hoa dâu lên sự nẩy mầm của hạt và sự ra rễ của cành giâm Download Download PDF