Nguyễn Thị Bích Đào

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, thay đổi diễn ra quanh ta và đó là quy luật tất yếu của sự phát triển. Sứ mệnh của những nhà quản lý là phải nắm bắt được sự thay đổi và điều chỉnh nó đi theo hướng có lợi cho tổ chức. Như Peter Drucker đã nói “người thành công phải là người đón đầu sự thay đổi”. Nội dung chính của bài viết đề cập một số vấn đề như: nhận thức về chủ thể quản lý sự thay đổi; chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, kỹ năng cơ bản của chủ thể quản lý sự thay đổi và thay đổi nhân sự trong tổ chức kèm theo đó là sự thay đổi về văn hóa sao cho phù hợp với sự phát triển và xu hướng thay đổi của xã hội. Thay đổi sẽ là lãng phí nếu không được nhìn nhận và thực hiện đúng cách. Không ai có thể đoán được những gì đang chờ đợi mình ở con đường phía trước. Trong tổ chức thì chủ thể quản lý chính là người tiên phong đi đầu để chuẩn bị mọi điều kiện cho quá trình thực hiện sự thay đổi của tổ chức đó. Một tổ chức muốn thành công phải có những chủ thể quản lý sự thay đổi tuyệt vời có trách nhiệm với thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai.

References

[1] TS. Nguyễn Thị Bích Đào (2008), Bài giảng Quản trị sự thay đổi, Trường ĐH Kinh tế-ĐHQGHN.
[2] TS. Nguyễn Hồi Loan (2008), Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN.
[3] Peter Drucker (2003), Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI, NXB Trẻ TP.HCM.
[4] TS. Nguyễn Văn Đáng và Vũ Xuân Hương (1996), Văn hóa và nguyên lý quản trị, NXB Thống kê.
[5] Cẩm nang kinh doanh Harvard (2005), Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp, NXB TPHCM.
[6] ThS. Nguyễn Văn Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2004), “Giáo trình “Quản trị nhân lực”, NXB Lao động Xã hội.