Toan, D. (2016). Phân tích sự ảnh hưởng của tính chất đất đến ổn định bờ sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn trong mùa mưa. VNU Journal Of Science: Earth And Environmental Sciences, 32(3). Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/EES/article/view/2379