Nguyễn Lân Trung

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Một tài liệu giáo khoa viết ra không phải người nào cũng hấp thụ được hoặc hấp thụ ở những mức độ không giống nhau vì tài liệu đó được thực hiện trong các điều kiện vật chất và tinh thần rất khác nhau. Cũng chính vì vậy mà phải có Nhà trường, là nơi mà người dạy, trong khi quan sát đối tượng và điều kiện giáo dục, sẽ tiến hành hiệu chỉnh phương pháp tác động của mình tới người học nhằm mục đích là con đường truyền thụ tối ưu.

Phương pháp giảng dạy là Bộ môn có tầm quan trọng rất lớn trong các trường sư phạm. Điều đặc biệt quan trọng hơn là phương pháp để dạy Bộ môn này cho các thầy, cô giáo tương lai, những chiếc “máy cái”.

Bài báo đề cập một số vấn đề cơ bản của phương pháp giảng dạy Bộ môn Phương pháp giảng dạy tại các Khoa chuyên ngữ các trường Cao đẳng và Đại học Sư phạm.