Nguyen Thi Thu Hien

Main Article Content

Abstract

Kỹ năng nói đóng vai trò quan trọng trong việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Để đạt được trình độ nói tiếng Anh trôi chảy, mạch lạc như người bản ngữ đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của cả người dạy và người học. Do vậy, trên cương vị của người thầy, các giảng viên tiếng Anh của Khoa Ngoại ngữ, Học viện Quân y luôn áp dụng những phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao khả năng nói tiếng Anh của sinh viên, trong đó có phương pháp thuyết trình nhóm. Với mục đích đánh giá hiệu quả của phương pháp thuyết trình nhóm tới khả năng nói tiếng Anh của sinh viên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu 88 sinh viên năm thứ nhất tại Học viện Quân y bằng phương pháp can thiệp xã hội học, so sánh đối chứng giữa có và không có áp dụng phương pháp thuyết trình nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp thuyết trình nhóm đã cải thiện kỹ năng nói của sinh viên qua các chỉ số nghiên cứu: tần số phát âm sai trọng âm, tần số sử dụng từ thiếu chính xác trong diễn đạt, tần số xuất hiện các câu phức trong khi nói, số lần ngừng lại ngắt quãng, tần số xuất hiện các từ nối và số điểm kiểm tra tổng quát.