Trinh Hong Nam

Main Article Content

Abstract

Ngôn ngữ có vai trò quan trọng trong việc truyền tải tư tưởng của người viết về một vấn đề nào đó tới độc giả, để truyền tải thông tin chính xác đòi hỏi khả năng diễn đạt ngôn ngữ của người viết ở các mức độ, chức năng ngôn ngữ khác nhau. Bài viết nghiên cứu khảo sát 50 tiêu đề bản tin về mặt đặc điểm, cấu trúc ngôn ngữ và phương tiện, biện pháp tu từ được các nhà báo của thời báo The New York Times sử dụng để đưa tin về cuộc xung đột ở dải Gaza năm 2014. Kết quả cho thấy người viết có xu hướng viết hoa chữ cái đầu của các từ mang thông tin, giản lược mạo từ, trợ động từ trong các tiêu đề bản tin, người viết sử dụng nhiều các cấu trúc cú có vị từ biến ngôi cũng như sử dụng các phương tiện tu từ: ẩn dụ, hoán dụ và biện pháp tu từ: câu hỏi tu từ và sóng đôi để kiến tạo các tiêu đề bản tin về cuộc xung đột nhằm thu hút sự chú ý của độc giả, đồng thời giúp tòa báo cập nhật các tiêu đề bản tin lên các trình duyệt và các trang mạng xã hội như facebook, twitter dễ dàng hơn, độc giả tiếp cận nội dung thông tin bài báo nhanh chóng, chính xác hơn. Qua bài viết, tác giả hy vọng đóng góp một phần nhỏ vào thực tiễn công tác giảng dạy đồng thời giúp cho người học sử dụng tốt cấu trúc, phương tiện và biện pháp tu từ trong việc thực hành viết các tiêu đề bản tin ở các chủ đề khác nhau, dịch tiêu đề bản tin cũng như nhận biết các dạng tiêu đề bản tin khi tiếp cận báo chí tiếng Anh ngoài đời thực.