Dang Thi Dieu Thuy

Main Article Content

Abstract

Đối với Muslim, tình dục là nhu cầu bản năng hết sức tự nhiên và thiết yếu của loài người, nhưng quan hệ tình dục chỉ trong sáng, lành mạnh khi được thực hiện trong phạm vi hôn nhân. Muslim cũng quan niệm rằng kết hôn vừa là trách nhiệm vừa là một hành vi thiêng liêng còn gia đình là nơi gắn kết hai trái tim để yêu thương và chia ngọt sẻ bùi. Trong gia đình, chồng phải đối xử tử tế với vợ, bảo vệ vợ, vợ phải nghe lời chồng, nỗ lực để làm hài lòng chồng, cha mẹ phải quan tâm chăm sóc con cái, con cái phải tôn trọng, đối xử tử tế với cha mẹ… Để điều chỉnh mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền lợi của mỗi bên và giữ gìn hạnh phúc, Islam giáo đã đưa ra những quy định rất cụ thể, chi tiết về tình dục, hôn nhân và đời sống gia đình.