Phan Thi Thuy

Main Article Content

Abstract

Disputes arising from the sale of condominiums are on the rise in Vietnam. In nature, these are consumer disputes occurring from the off-the-plan house purchase contracts that have not been fully recognized by the parties concerned and by the competent state authorities. Therefore, the resolutions of disputes are not operative enough. This article focuses on clarifying the legal nature and characteristics of the disputes arising from condominium sale contracts, the causes of the disputes, and suggests solutions to reduce conflicts and resolve disputes effectively from the perspective of consumer protection.


Keywords: Condominium sale contracts, off-the-plan houses, condominium dispute, consumer dispute.


References:


[1] Theo số liệu của Bộ xây dựng, tính đến đầu tháng 6/2018 đã có khoảng 215 dự án có khiếu nại, tranh chấp trong đó có 108 dự án có tranh chấp giữa CĐT và người mua căn hộ; xem Hồng Khanh, 5 ‘điểm huyệt’ của hàng trăm chung cư xảy ra tranh chấp, tại vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/bo-xay-dung-bao-cao-chinh-phu-ve-tranh-chap-chung-cu-455596.html#inner-article (truy cập 27/10/2018).
[2] Phan Thị Thanh Thủy, Một số vấn đề pháp lí trong giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và bên cung cấp hàng hóa dịch vụ bằng phương thức thương thượng, Tạp chí Nhà nước và Pháp Luật. 343(11/2016); tr.54-55.
[3] Korobkin, R., Bounded Rationality, Standard Form Contracts, and Unconscionability,. " University of Chicago Law Review (2003). Vol. 70 : Iss. 4, 1203-1295, xem tr. 1285-1288.
[4] Shmuel I. Bechern, Asymmetric Information inConsumer Contracts: The ChallengeThat Is Yet to Be Met , . American Business Law Journal,. Volume 45, Issue 4, 723-774, Winter 2008; tr. 727-728.
[5] British Columbia, C.-F.I.C.C., Alert: Risks Associated with the Assignment of “Pre-Sale” Contracts of Purchase and Sale, May 2008 tr.1-2. tại file:///E:/DESKTOP_Doc/Tranh%20ch%C3%A2p%20chung%20c%C6%B0/risks-associated-assignment-of-presale-contracts.pdf (truy cập 20/11/2018 ).
[6] Nguyễn Đình Phong và Trần Thu Hương, Một số bất cập về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại https://tapchitoaan.vn/bai-viet/kinh-te/mot-so-bat-cap-ve-hop-dong-mua-ban-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai (truy cập 20/10/2018).
[7] Nguyễn Hà, Chung cư giữa thủ đô ở nhiều năm vẫn không được cấp sổ đỏ https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/bat-dong-san/chung-cu-giua-thu-do-o-nhieu-nam-van-khong-duoc-cap-so-do-3748992.html.(15/7/2018).
[8] Kiều Linh, Hà Nội công khai 91 chung cư, toà nhà vi phạm phòng cháy chữa cháy, tại http://vneconomy.vn/ha-noi-cong-khai-91-chung-cu-toa-nha-vi-pham-phong-chay-chua-chay-20180529121350006.htm (truy cập 11/10/2018).
[9] Nguyễn Hà, Khách mua nhà nên yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ giải chấp, tại https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/bat-dong-san/khach-mua-nha-nen-yeu-cau-chu-dau-tu-cung-cap-ho-so-giai-chap-3816224.html (truy cập 11/10/2018).
[10] Việt Dương, Cần xử nghiêm các chủ đầu tư tự ý thay đổi thiết kế dự án, tại https://tinnhanhchungkhoan.vn/bat-dong-san/can-xu-nghiem-cac-chu-dau-tu-tu-y-thay-doi-thiet-ke-du-an-191394.html (truy cập 10/11/2018).
[11] Minh Đỗ, Dự án D’. Capitale: Khách hàng và Chủ đầu tư chưa tìm được tiếng nói chung, https://www.nguoitieudung.com.vn/du-an-d-capitale-khach-hang-va-chu-dau-tu-chua-tim-duoc-tieng-noi-chung-d71052.html (truy cập 18/11/2018).
[12] Phương Dung, Mua nhà chung cư: Ngỡ ngàng chủ đầu tư tự ý thay đổi thiết kế, http://dantri.com.vn/kinh-doanh/mua-nha-chung-cu-ngo-ngang-chu-dau-tu-tu-y-thay-doi-thiet-ke-20170317151113834.htm (truy cập 16/10/2018).
[13] Ngọc Mai, Chủ đầu tư chậm tiến độ: Xử phạt hay buộc bồi thường? https://www.tienphong.vn/dia-oc/chu-dau-tu-cham-tien-do-xu-phat-hay-buoc-boi-thuong-1150836.tpo (truy cập 10/10/2018).
[14] Hồng Khanh, Bài học đắt giá cho người mua nhà từ tranh chấp tại Home City , http://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/tranh-chap-tai-du-an-home-city-bai-hoc-dat-gia-cho-nguoi-mua-nha-360977.html (truy cập 13/03/2017).
[15] Việt Dũng, Cư dân Keangnam đòi chủ đầu tư tính đúng diện tích căn hộ, tại https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cu-dan-keangnam-doi-chu-dau-tu-tinh-dung-dien-tich-can-ho-3246513.html (16/8/2017).
[16] Ngọc Mai, Căng thẳng tại các chung cư cao cấp: Bức xúc vì chủ đầu tư bội tín,
http://vietnamnet.vn/vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/buc-xuc-vi-chu-dau-tu-boi-tin-422307.html (truy cập 16/8/2018).
[17] Nhân Hà, Phía sau những lùm xùm tranh chấp tại dự án Goldmark City, tại https://nhadautu.vn/phia-sau-nhung-lum-xum-tranh-chap-tai-du-an-goldmark-city-d9215.html (truy cập 8/7/2018 ).
[18] VCA, Hướng dẫn NTD khiếu nại tại http://www.vca.gov.vn/expage_bvntd.aspx?id=36&Cate_ID=444.
[19] Hoa Đỗ, Phúc thẩm vụ án Keangnam Vina bị khách hàng khởi kiện, http://phapluatxahoi.vn/phuc-tham-vu-an-keangnam-vina-bi-khach-hang-khoi-kien-57675.html (truy cập 18/6/2018).
[20] P. Thảo, Rà lại quy định “phạt cho tồn tại” công trình xây sai phép, https://dantri.com.vn/dien-dan/ra-lai-quy-dinh-phat-cho-ton-tai-cong-trinh-xay-sai-phep-1395180378.htm (truy cập 28/10/2018).
[21] Phan Thị Thanh Thủy, Kiện tập thể trong giải quyết tranh chấp tiêu dùng ở một số nước ASEAN và những gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp Luật,. . 1(357)/2018: p. 40-50.
[22] Phan Thị Thanh Thủy, Từ vụ kiện Apple làm chậm iPhone ở việt Nam, Bàn về xu hướng khởi kiện tập thể trong giải quyết tranh chấp tiêu dùng, . Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà nội: Luật học Vol.34, No. 2, 2018, tr. 80-82.
[23] Hồ Nguyễn Quân, Một số vấn đề về thủ tục rút gọn trong Bộ luật TTDS năm 2015, tại http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2139 ngày 04/05/2017 (Truy cập 24/9/2018).