Loi Vu Duc, Tung Thanh Bui, Vung Tien Nguyen

Main Article Content

Abstract

Từ mẫu lá cây ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang, đã chiết tách, phân tích, giải trình tự gen và so sánh với mẫu trình tự gen của loài thuộc chi Aconitum. Kết quả đã giải được trình tự gen của cây Ô đầu và khi so sánh với trình tự gen của loài A. carmichaeli Debx. thấy có sự tương đồng đến 99%. Như vậy bằng phương pháp giải trình tự gen ADN đã xác định được tên khoa học của cây Ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang là: A. carmichaeli Debx. họ Ranunculaceae.