Hung Sy Luu, Hoang Van Tran, Anh Tuan Nguyen, Ha Xuan Trinh

Main Article Content

Abstract

Tội phạm tình dục hiện đang tăng nhanh gây ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của nạn nhân. Nghiên cứu được thực hiện tại trung tâm Pháp Y Đồng Nai trong thời gian từ 01/01/2010 đến 30/10/2012, chúng tôi thu thập được 354 nạn nhân. Số nạn nhân ở lứa tuổi dưới 15 là 63,1%; từ 16 - 25 là 33,3%; hiếm gặp trên 36 tuổi. Trong đó 4,8 % số nạn nhân đến khám ngay sau khi bị nạn; trong 12h là 18,6%; sau 24h là 15,1% và 13% nạn nhân đến khám sau 1 tháng. Số nạn nhân bị thương tích ở các vị trí ngoài vùng sinh dục chiếm 4,9%; chủ yếu gặp xây sát da tay, chân. Rách màng trinh chiếm tỷ lệ 66,9% bao gồm rách cũ và mới; tụ máu màng trinh chiếm 13,8%. Có 33,1% số nạn nhân không rách màng trinh.