Bản thảo 1
Ngọc Văn Doãn, Lenh Van Bui, Dieu Bui

Main Article Content

Abstract

  


Nghiên cứu mô tả tiến cứu 56 bệnh nhân (BN) ung thư cổ tử cung (UTCTC) được phẫu thuật có chụp CHT 1.5 Tesla trước mổ và có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ tại bệnh viện K.


Kết quả: Tuổi thấp nhất 25, cao nhất 68, trung bình 45,3 ± 10,4. UTBM vảy 76,8%, UTBM tuyến 17,9%. 98,2% UTCTC tăng tín hiệu trên T2WI, 89,3% đồng tín hiệu trên T1WI, 83,9% giảm khuếch tán (tăng tín hiệu) trên DWI (b800), 75,0% ngấm thuốc đối quang từ kém cơ tử cung, 53,6% ngấm đồng nhất. Đánh giá kích thước khối u CHT 1.5T có Acc và PPV 94,6%. Đánh giá xâm lấn âm đạo: Sn 66,7%, Sp 94,6%, Acc 98,2%, PPV 100% và NPV 98,1%. Đánh giá xâm lấn dây chằng rộng: Sn, Sp, Acc, PPV và NPV 100%. Đánh giá xâm lấn thành bên chậu hông : Sp 100%, Acc và NPV 98,2%. Chẩn đoán hạch di căn: Sn 50%, Sp 97,8%, Acc 89,3%, PPV 89,3% và NPV 90,0%. Phân loại GĐ UTCTC CHT 1.5T có Acc và PPV 91,1%.


Kết luận: Hình ảnh UTCTC trên CHT 1.5T có thể quan sát rõ nét trên T2WI, DWI trước tiêm và T1FS sau tiêm thuốc đối quang từ. CHT 1.5T có giá trị cao trong phân loại GĐ. CHT nên được sử dụng thường quy trong chẩn đoán phân loại GĐ UTCTC.