Tung Bui, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Huyền

Main Article Content

Abstract

Phỏng sinh học là một ngành khoa học công nghệ có tiềm năng ứng dụng to lớn, có hiệu quả cao trong rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu cũng như ứng dụng vào cuộc sống của con người. Trong y dược học, các phương pháp phỏng sinh học cũng có giá trị lớn trong việc phát triển thuốc, phát triển các phương pháp trong chẩn đoán, phòng tránh và điều trị bệnh tật. Trong đó nghiên cứu hệ thống miễn dịch của loài sam biển đã giúp phát triển các phương pháp tối ưu nhằm phát hiện nội độc tố trong các sản phẩm dược phẩm, thiết bị y tế, cũng như phòng tránh và điều trị bệnh tật. Qua việc nghiên cứu, ứng dụng mô phỏng các thành phần của hệ thống miễn dịch loài sam biển, các nhà khoa học đã, đang và sẽ phát triển thêm những tri thức, kỹ thuật, sản phẩm mới rất có giá trị trong y dược học nhằm phục vụ cho lợi ích của con người.