Trần Đình Quang, Đinh Thị Thanh Lam, Nguyễn Xuân Thức, Mai Văn Hưng

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Nghiên cứu tiến cứu trên 30 bệnh nhân lao phổi mới AFB (+) đã được thực hiện tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An, người bệnh được điều trị giai đoạn tấn công sử dụng thuốc 2S(E)RHZ. Các xét nghiệm huyết học, hóa sinh máu và xét nghiệm đờm được tiến hành tại khoa Xét nghiệm, bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An. Kết quả bước đầu cho thấy thuốc 2S(E)RHZ có hiệu quả điều trị lao cao (tỉ lệ âm hóa đờm là 80%) trong khi không gây ảnh hưởng lớn đến các chỉ số huyết học và hóa sinh máu. Các chỉ số dòng bạch cầu (WBC, GRA, LYM) và tiểu cầu (PLT) giảm; dòng hồng cầu (RBC, HGB, HCT) tăng; số lượng tiểu cầu (PLT) giảm; các enzyme gan AST và ALT tăng. Hầu hết sự tăng hay giảm trên đều có ý nghĩa thống kê (trừ LYM và RBC) nhưng đều nằm trong giới hạn sinh lí bình thường của người Việt Nam.

References

[1] Phạm Thị Minh Đức, Sinh lý học, Sách đào tạo bác sĩ đa khoa, NXB Y học, Hà Nội, 2007.
[2] Bộ môn Sinh lí học, Đại học Y khoa Hà Nội, Bài giảng sinh lí học, tập 1, NXB Y học, Hà Nội, 1998.
[3] Hoàng Minh, Giải đáp bệnh lao, NXB Y học, Hà Nội, 1996.
[4] Trương Thị Diệu Thuần, Trần Văn Hoà, Nguyễn Thị Ái Thuỷ, Lê Chuyển, Giáo trình Dược lý, Trường Đại học Y Khoa Huế, 2004
[5] Lê Quang Long, Đồng hồ sinh học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.
[6] Chương trình chống lao quốc gia, Hướng dẫn kỹ thuật xét nghiệm đờm chẩn đoán bệnh lao bằng soi đờm trực tiếp, Hà Nội, 1996.
[7] Bộ Y tế, Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 thế kỷ XX, NXB Y học Hà Nội, 2003.
[8] Trần Văn Bé, Lâm sàng huyết học, NXB Y học, thành phố Hồ Chí Minh, 1999.
[9] Vũ Đình Vinh, Hướng dẫn sử dụng các xét nghiệm sinh hóa, NXB Y học Hà Nội, 1996.
[10] Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương, Hóa nghiệm sử dụng trong lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội, 2001.
[11] Nguyễn Đức Khoan, Bệnh học lao và bệnh phổi, NXB Y học, Hà Nội, 1994.
[12] Khoa Hoá sinh lâm sàng - Viện Quân y 103, Tác dụng của thuốc trên gan, thận và sự thay đổi của một số chỉ tiêu sinh hoá, Học viện Quân y, 1990
[13] White H.M., Toxic and drug-related liver disease, Manual of Medical Therapeuties, Little Brown New York, 1995.
[14] H. Tonnesen, A.H. Kaiser, B.B. Neilsen, A. E. Pedeasen, Reversibility of alcohol-induced immune depression, Br. J. Addict, 1992.
[15] Hoàng Xuân Nhị, Đánh giá hiệu quả điều trị lao ở giai đoạn tấn công bằng công thức ngắn hạn (2SHRZ/6HE) tại bệnh viện 74 (2/1999- 12/1999), Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Hà Nội, 2000
[16] Nguyễn Văn Đông, Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc chống lao tới một số chức năng gan, thận trong 2 tháng đầu ở bệnh nhân lao phổi được điều trị bằng 2 phác đồ có Rifampicine và không có Rifampicine, Luận án thạc sĩ Y dược, Học Viện Quân Y, Hà Nội, 1997.
Hồ Sỹ Dưỡng, Bùi Đức Dương, Nhận xét 693 bệnh nhân điều trị công thức 2SHRZ/6HE, Nội san Lao và Bệnh phổi, 1994, tr. 114-117.