Ngô Thái Trị

Main Article Content

Abstract

Tóm tắt. Trong lĩnh vực truyền hình số, truyền hình số qua vệ tinh (DVB-S) thành công hơn cả. Ngay từ những năm cuối của thế kỷ XX, DVB-S đã được ứng dụng rộng rãi và ngày nay đã phủ sóng khắp hành tinh. Thay vì chỉ truyền được 2 chương trình truyền hình tương tự, một bộ phát đáp ngày nay có thể truyền được hơn 10 chương trình truyền hình số chất lượng cao. Truyền hình số qua vệ tinh thế hệ thứ 2 (DVB-S2) thậm chí còn có thể truyền tới 20 chương trình. Bài báo giới thiệu một trong những giải pháp kỹ thuật sử dụng trong DVB-S2, đó là mã sửa lỗi và một số kết quả mô phỏng bằng Matlab  thực hiện bởi tác giả nhằm minh chứng lợi ích của mã LDPC so với mã CC sử dụng trong DVB-S.

References

[1] ETSI EN 301 210: "Digital Video Broadcasting, Framing structrure, channel coding and modulation for Digital Satellite News Gathering (DSNG) and other contribution applications by satellite".
[2] ETSI EN 301 192: "Digital Video Broadcasting, DVB specification for data broadcasting".
[3] R. Gallager, "Low density parity check codes," IRE Trans.Inf. Theory, vol.IT-8, pp.21-28, Jan.1962
M. Eroz, F.-W. Sun and L.-N. Lee, "DVB-S2 Low density parity check codes with near Shannon limit performance, " International Journal on Satellite Communication Networks, vol 22, no.3, May-June 2004.