Return to Article Details Bản đồ tiềm năng sinh thái tự nhiên lãnh thổ là cơ sở quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường Download Download PDF