Return to Article Details Phương pháp hàm trội Liapunov và bài toán biên tuần hoàn phi tuyến Download Download PDF