Return to Article Details Tiêu chuẩn Volterra đối với nghịch đảo phải của một lớp toám tử trong không gian rời rạc Download Download PDF