Return to Article Details Điện trở suất và sử dụng nó khi phân tích tài liệu phương pháp trường chuyển Download Download PDF