Return to Article Details Biến đổi các trường thế trong miền tần số Download Download PDF