Return to Article Details Tách dòng sáu gen khung virus cúm A/H5N1 vào vector pHW2000 phục vụ tạo chủng gốc vaccine cúm bằng kỹ thuật di truyền ngược Download Download PDF