Hang Nguyen Thi Thu, Nguyễn Hùng Chí, Hoàng Thị Thu Hằng, Vũ Huyền Trang, Chu Hoàng Hà, Nguyễn Trung Nam

Main Article Content

Abstract

Virus H5N1 thuộc chi virus cúm A, họ Orthomyxoviridae. Trong nhóm virus cúm A, H5N1 thuộc phân type có độc lực cao nhất, thường gây chết gia cầm hàng loạt và có khả năng lây sang người với dấu hiệu lâm sàng trầm trọng và tỷ lệ tử vong cao. Phương pháp phòng chống hiệu quả loại virus H5N1 là tiêm phòng vaccine. Vaccine cúm có hiệu quả cao và an toàn nhất hiện nay là vaccine được sản xuất bằng kỹ thuật di truyền ngược - cho phép thao tác với genome của virus, tái tạo hạt virus từ các cDNA tách dòng sau khi chuyển nạp vào tế bào động vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tách dòng thành công sáu phân đoạn RNA (M, NP, NS, PA, PB1, PB2) của virus cúm vào vector pHW2000. Sáu plasmid tái tổ hợp khi kết hợp với plamid mang gen H5 và N1, biến nạp vào tế bào động vật sẽ là nguồn tái tạo chủng virus tái tổ hợp làm giống gốc cho sản xuất vaccine phòng chống cúm H5N1.