Return to Article Details Tổng hợp Naphtol as-thế Photphat làm cơ chất nhuộm Photphataza bạch cầu người Download Download PDF