Return to Article Details Đặc điểm sinh học, sinh thái của loài Hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia bealei¬ (Fortune) Pynaert) ở Việt Nam Download Download PDF